penjing

Penjing je starobylá čínská umělecká forma vytváření krajinných scén v miniaturním měřítku. Tato umělecká forma je známá také pod názvem penzai. Výjevy představují živé rostliny, které umělci a ošetřovatelé pečlivě ořezávají a pěstují, aby vyjádřili emoce. Výtvory penzjingu mohou být rozmarné, surrealistické výjevy. Umělci do nich zařazují miniaturní figurky, například koně nebo člověka, a zprostředkovávají tak snové vyprávění přírodních prvků. Cílem této umělecké formy je především ztělesnit principy, kterými se řídí příroda.